השמדת תחמושת

חברת בלאק לוטוס מבצעת השמדת ומחזור תחמושת מכל סוג:

  •  השמדת תחמושת קליעית במשרפה
  •  השמדת זיקוקין די נור
  •  השמדת זיקוקין ימיים ("נרות ימיים")
  •  השמדת מנועים ודלקים רקטיים
  •  השמדת חומרים מסוכנים במיגון ((CBRN

כלל פעולות ההשמדה מתבצעות בשטחי השמדה ייעודיים בכיסוי ביטוחי מלא לפעולות ההשמדה.