חליפות, אפודים וקסדות

רחפנים צילום / טרמי

כלי פריצה

ערכות hook & line

מראות ודקרים

מכשירי יזימה חשמלים, לא חשמליים ואלחוטיים

גלאי חומ"ס וסמים

אמצעי הדרכה אנרטים

מכשירי רנטגן

רובטים

משקפות

גלאי מתכות ומוקשים