חברתנו גאה להיות חלק בארגונים הבין לאומיים הבאים -כלי עבודה