E.O.D – השמדת תחמושת ומוקשים

E.O.D – השמדת תחמושת ומוקשים

רוצים לדעת יותר

פעולות ההשמדה והפינוי

מתבצעות בזהירות המרבית תוך עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים של IMAS) International Mine Action Standards)

פעולות הפינוי וההשמדה

נעשות באמצעים מכניים המאפשרים השמדה בצורה הבטוחה ביותר של האלמנט המושמד ללא נזק סביבתי וללא סכנה לנפש או רכוש.

בלאק לוטוס מבצעת בארץ ובחו"ל פעולות פינוי מסוגים שונים:

קצת מהשטח

דילוג לתוכן